اخبار ورزشی » زانتی:”سولاری اماده چالش مربیگری در رئال است”